PROPERES CONVOCATÒRIES

...

Tradueix/Traduce/Translate

Cerca en el bloc

dijous, 25 de setembre del 2014

EQUIPAMENTS DEL CANÒDROM: LES POSTURES SEGUEIXEN ALLUNYADES

Com ja sabeu, el passat 22 de setembre es va celebrar -complint amb la proposició del PSC aprovada al plenari del Districte de Sant Andreu- un consell de barri extrordinari a Congrés-Indians per discutir el pla d'equipaments del Canòdrom segons la proposta de Modificació del Pla General Metropolità presentada pel govern municipal.
En aquest mateix bloc us havia explicat que a la comissió de seguiment del Canòdrom ens havien informat de que mantindrien la retallada de 3000m2 en la superfície destinada a equipaments, la qual cosa significava perdre definitivament la residència de gent gran, el centre de dia i la residència per a orfes discapacitats que les entitats de la taula de treball havien demanat. També van posar sobre la taula el maquillatge d'aquestes xifres augmentant en 1000m2 les superfícies destinades al poliesportiu, el casal de barri i l'escola bressol, de manera que la xifra final de pèrdua seria de "només" 2000m2, encara que els 1000 ampliats no servirien per fer-hi res. Per aquest motiu considerem que passar de 3000 a 2000 només és maquillatge, doncs no són útils.
L'encarregada de fer l'explicació per part del sector d'Hàbitat Urbà de l'Ajuntament va ser la Sra Amèlia Mateos, directora de Planejament. Després d'argumentar el maquillatge de xifres que us he explicat i dir que no és possible recuperar els 3000m2 totals, basant-se en "la qualitat de les zones verdes resultants", vam passar al torn de paraules dels veïns i veïnes allà presents.
Us he de dir que la gran majoria de les intervencions van ser de persones de la Plataforma Can Ros Verd i dels habitants dels blocs de pisos que donen per un costat a les pistes de tennis i per l'altre a Concepción Arenal. Aquestes persones estan totalment en contra de que es construeixi un poliesportiu semisoterrat en les pistes de tennis, així que les veus de veïns que es van sentir van ser gairebé totes en contra dels equipaments, i aquest fet no és menor, ja que cap entitat de la taula de treball va parlar per defensar la seva construcció a excepció de l'Associació de Veïns. Les altres intervencions van ser del Regidor Blasi i d'aquest Conseller.
Cal dir que tot i les nostres discrepàncies, el diàleg va ser cordial i constructiu. Vam expressar unitat allà on calia (el consens al voltant del poliesportiu), i discrepància allà on no estem gens d'acord (la pèrdua de 3000m2 d'equipament). En tot moment el grup municipal del PSC va estendre la mà per millorar el pla i no perdre cap dels equipaments previstos. Els nostres arguments van ser els següents:
1- Els 3000m2 reservats no signifiquen que s'hi hagi de construir res allà immediatament. Es poden reservar per si quan hi hagin diners es volen construir en solars propers mitjançant permutes de terrenys (en particular vam esmentar uns solars que es podrien utilitzar, situats entre Escòcia i Riera d'Horta a tocar del Congrés). Van admetre que és possible.
2- L'argument de continuïtat i qualitat de la zona verda resultant si es mantenen els 3000m2 no és vàlid perquè el 2011 va sortir  una proposta del propi sector d'urbanisme que els mantenia. Dir ara que no es pot desqualifica els propis tècnics d'urbanisme. La sra Mateos va admetre que certament era una contradicció.
3- Seguint amb aquest argument, també vam explicar a en la desafectació del barri de Sant Andreu s'han qualificat de zones verdes fins i tot retalls de carrers que són vials d'asfalt, sense cap característica de zona verda. ¿Per què a Sant Andreu es pot i al Congrés-Indians no? La sra Mateos va admetre que això s'havia fet, però que li havia significat molta feina justificar-ho. Li vam demanar que fes el mateix esforç pel nostre barri.
4- També vam demanar mantenir els 3000m2 per no perdre definitivament la possibilitat de fer els equipaments, ja que eliminar-los no té marxa enrere. La sra Mateos va admetre també que no hi hauria marxa enrere.
Bé, després d'acceptar que els arguments presentats per aquest conseller del PSC eren certs, vam arrencar in extremis un compromís de la senyora Mateos per intentar mantenir el major nombre de m2 possible, però sense promeses (Pot ser una fugida endavant?). Per la nostra banda vam expressar que l'objectiu de mantenir-los és bàsic de cara a qualsevol negociació, i que si es presenta un pla que sigui beneficiós per al barri, els ajudarem a tirar-lo endavant, però no acceptarem un perjudici que en comprometi el futur. 
De moment intentarem confiar i esperar que en els propers dies presentin alguna proposta per mantenir els metres quadrats. Veurem.