PROPERES CONVOCATÒRIES

...

Tradueix/Traduce/Translate

Cerca en el bloc

dimecres, 25 de març del 2009

Aportacions al projecte del carrer Matanzas

Continuant amb les conclusions sobre el procés participatiu de les obres al barri pel 2009, avui us explico les aportacions dels veíns i els acords que ha pres el Districte respecte del projecte del carrer Matanzas:
Aportacions dels veíns:
 1. Mantenir les places d'aparcament
 2. Rajoles del terra diferents de les de Pinar del Río.
 3. Evitar posar bancs: En aquest sentit, alguns veíns els demanen i altres no.
 4. Vigilar el rasant del carrer banda mar, ja que hi ha escales que tenen un graó per entrar i d'altres que queden a peu pla.
 5. Fer la vorera ampla a la banda mar i no a la muntanya com està previst.
 6. Crear zona de càrrega i descàrrega al principi del carrer per facilitar les feines als negocis.
 7. Fer les voreres més altes que la calçada, amb un model de carrer similar al C/Condesa de Pardo Bazán.
 8. Reconsiderar la quantitat i disposició dels contenidors de deixalles.

Acords presos pel Districte:

 • Les places d'aparcament es mantenen, amb algun canvi de col·locació per evitar els problemes que algunes causen a l'entrada de pàrquings privats.
 • No podem canviar el tipus de rajoles perquè les cantonades amb Garcilaso i Pinar del Río quedarien poc estètiques, tot i que sembla que les noves realment són molt poroses i semblen més brutes.
 • No posarem bancs perquè a carrers com Pinar del Río no han tingut gaire èxit i els veíns tenen por de tenir problemes si els posem.
 • Respecte del rasant del carrer, hem demanat al cap d'obres del Districte que hi posi especial atenció per evitar cap problema als veíns.
 • Respecte de l'alçada de les voreres, l'experiència que tenim al Districte demostra que en carrers amb un sol carril de circulació, amb cotxes aparcats a una banda i sense voreres, la velocitat dels vehicles disminueix i s'hi està més atent a la conducció.
 • Per evitar que els cotxes envaeixin les voreres, posarem fitons a ambdues bandes del carrer.