PROPERES CONVOCATÒRIES

...

Tradueix/Traduce/Translate

Cerca en el bloc

dilluns, 6 d’abril de 2009

ESTUDI D'UBICACIÓ DELS ASCENSORS DEL CONGRÉS

L'Oficina de l'Habitatge de Sant Andreu (Joan Torras, 49) ha elaborat l'estudi d'ubicació dels ascensors del Congrés. Com ja sabeu, han estat mesurades in situ totes les escales del barri, a fi i efecte de proposar una solució arquitectònica per cada comunitat de veíns que faci possible la instal·lació d'un ascensor. Us podeu descarregar l'arxiu clicant aquí o a l'apartat ARXIUS d'aquesta pàgina web.
Amb el document a la mà ja podeu dirigir-vos a una empresa (recordeu, millor agremiada) constructora perquè us faci el projecte d'instal·lació. Quan el tingueu, heu de demanar la llicència d'obres i la subvenció, ABANS DE COMENÇAR OBRES.
L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'oficina de l'Habitatge, ha fet un esforç enorme per aconseguir que es puguin posar i subvencionar ascensors a gairebé totes les escales del Congrés, que amb una interpretació restrictiva de la normativa no l'haurien pogut tenir. De fet, com veureu en l'informe hi ha diverses tipologies d'edificis, de les quals la "B", que és la més comuna al barri, presentava problemes seriosos de dimensions. Després d'estudiar-les amb deteniment amb Bombers, que han donat el vist i plau, ha calgut un decret d'Alcaldia per permetre posar-hi ascensors en aquestes escales sense reduir les condicions de seguretat.