PROPERES CONVOCATÒRIES

...

Tradueix/Traduce/Translate

Cerca en el bloc

dimarts, 7 de juliol de 2009

Obres al carrer Manigua?

Sens dubte, en passar pel carrer Manigua, haureu vist que hi ha moviment de maquinària de construcció, que han posat tanques i contenidors de runa.
Les obres a les que corresponen aquests moviments no són en el carrer Manigua: es tracta dels treballs de soterrament de les línies elèctriques aèries que passen pel carrer Garcilaso. Els treballs consisteixen en l'obertura de les rases per on han de passar els cables.
L'empresa que realitza les obres s'ha compromès a ocupar durant el menor temps possible els llocs d'aparcament on han col·locat els contenidors de runa, i a que ocupin el menor espai possible.