PROPERES CONVOCATÒRIES

...

Tradueix/Traduce/Translate

Cerca en el bloc

dimecres, 28 d’octubre de 2009

La Guàrdia Urbana ha engegat una campanya de tinença responsable d'animals

Els parcs, places i jardins de la ciutat són els punts principals on la Guàrdia Urbana intensifica la vigilància per evitar l' incivisme d'alguns propietaris de gossos i altres animals de companyia que poden actuar moltes vegades sense el respecte necessari per la convivència a la nostra ciutat.

Així, en la línia de prevenció i protecció de l'espai públic, la Guàrdia Urbana de Barcelona porta a terme una campanya d'intervenció amb gossos i altres animals de companyia, des del 27 i fins al 30 d'octubre, que consistirà en la intensificació de la informació i el control de les normatives relacionades amb la tinença responsable d'animals a la ciutat.

Els objectius principals de la campanya són:

- Sensibilitzar als propietaris de gossos sobre la necessitat d'adoptar comportaments cívics respecte a la tinença d'animals de companyia.

- Fomentar hàbits de conducta per millorar la convivència amb els altres ciutadans.

- Fer complir als propietaris d'aquest animals les obligacions legals.

L'actuació de la Guàrdia Urbana es centrarà, principalment en el compliment dels deures legals i la correcció de conductes incíviques pel que fa a:

- El cens i la identificació de gossos (implantació subcutània d'un microxip realitzada pel veterinari i/o tatuatge)

- Compliment de la normativa en relació a la tinença de gossos de races potencialment perilloses.

- La recollida de les deposicions de l'animal

- La invasió d'espais de jocs infantils per persones amb el seu gos

Aquesta campanya compta amb el suport de l'Agència de Salut Publica de Barcelona, de l'Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona i de l'Àrea de Medi Ambient.
La Guàrdia Urbana realitza aquest tipus de campanyes periòdicament, que intensifiquen tant la informació com l'actuació respecte el compliment de les normes de convivència en la tinença d'animals de companyia, tot i que també realitza una vigilància genèrica, que en el 2009 ha portat a la imposició de 668 denúncies a propietaris d'animals de companyia, la majoria per no portar el microxip o no tenir inscrit l'animal en el cens corresponent.