PROPERES CONVOCATÒRIES

...

Tradueix/Traduce/Translate

Cerca en el bloc

divendres, 30 d’octubre de 2009

Nou Reglament del Consell de Barri

El Plenari de Ciutat del passat 2 d'octubre va aprovar el reglament que ha de regir els consells de barri d'ara en endavant. El Consells no estaven contemplats com a tals en les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana de Barcelona, però ja eren realitat al Districte de Sant Andreu des de fa dos anys. Amb aquesta acció es regularitza la situació d'unes reunions amb els veïns que havien adquirir una identitat i una transcendència pròpia, on els veïns podien parlar directament amb la Regidora sobre el present i el futur dels barris.

Us podeu descarregar el nou reglament clicant aquí o bé descarregar-lo de l'apartat "ARXIUS" que trobareu a la dreta en aquesta pàgina. Us en faig un resum:
  1. El consell està format pels veïns individuals més els representants de les entitats i dels grups polítics.
  2. El president del consell és el regidor del Districte, i caldrà nomenar un vicepresident procedent de les entitats o veïns del barri.
  3. Les sessions tindran ordre del dia previ, estructurat en dos blocs: primer discussió dels assumptes de l'ordre del dia i segona part participativa.
  4. Es convocaran un mínim de dues sessions a l'any. (En aquest moment al barri en fem quatre, el compromís del Districte de Sant Andreu és mantenir el nombre de convocatòries de participació ciutadana)..
  5. S'ha de constituir una comissió de seguiment per fer el seguiment dels temes plantejats i preparar l'ordre del dia del següent consell.