PROPERES CONVOCATÒRIES

...

Tradueix/Traduce/Translate

Cerca en el bloc

diumenge, 19 de setembre del 2010

La Font de la plaça del Congrés serà arreglada al novembre

Com heu pogut veure durant els darrers mesos, la font de la plaça del Congrés està buida. Els tècnics de Parcs i Jardíns l'han anat omplint periòdicament, però es buida ella sola en menys de 24h. Com que això no és sostenible, es va decidir fer-ne una total reparació, però el cost era gairebé inassumible.
Finalment s'ha pogut incloure l'obra en un dels projectes del pla Zapatero del 2010, els anomenats FEOSL (Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local), que estant precisament dedicats a totes aquelles obres que serveixin per a millorar la sostenibilitat, i en els quals l'Ajuntament ha inclòs el manteniment d'un seguit de fonts ornamentals entre les quals està la de la Plaça del Congrés. Les obres començaran a principis de novembre.