PROPERES CONVOCATÒRIES

...

Tradueix/Traduce/Translate

Cerca en el bloc

dimecres, 18 de febrer del 2009

SUBVENCIONS 2009: Avui comença el termini

Totes aquelles entitats que dueu a terme activitats a la Ciutat, podeu demanar
ja les subvencions que l'Ajuntament otorga cada any. Hi ha subvencions d'àmbit Ciutat i d'àmbit Districte. En particular em referiré a aquestes darreres.
Aquestes subvencions serveixen per ajudar a la realització de tot tipus d'activitats: culturals, esportives, promoció social, interculturalitat, etc. Més informació la trobareu clicant aquí.

El procés és el següent: ompliu la sol·licitud que trobareu a les OAC, Oficines d'Atenció al Ciutadà (al districte en tenim dues: a plaça Orfila i al Centre Garcilaso) i que també us podeu baixar d'internet, clicant aquí.
Quan les tingueu omplertes, les heu d'entregar a l'OAC. Posteriorment, els tècnics del Districte (o de ciutat, si són activitats que transcendeixin l'àmbit de Districte) aplicaran un barem per classificar-les i dotar-les econòmicament en funció, principalment, de la seva utilitat pública. Finalment, se us comunicarà la concessió o no de la subvenció.

Una entitat pot demanar més d'una subvenció si creu que té diversos projectes finançables. També poden ser de diveres temàtiques (cultura, educació, esports, etc) Ja sabeu que els imports concedits s'han de justificar amb factures més endavant.
RECORDEU QUE TENIU FINS EL 17 DE MARÇ per demanar la subvenció.

És molt important que us llegiu les bases de la convocatòria.

Si necessiteu més assessorament, podeu dirigir-vos a les OAC o bé contactar amb el conseller del barri o de la temàtica corresponent per parlar-ne.