PROPERES CONVOCATÒRIES

...

Tradueix/Traduce/Translate

Cerca en el bloc

dimarts, 17 de febrer del 2009

Visita a les obres de Pistes Vèlia

L'arquitecte del Districte de Sant Andreu, Carles Fuentes, responsable del projecte d'enjardinament de les antigues pistes de patinatge, ha fet una visita a les obres junt amb un reduït grup de veíns i el conseller del barri, Enric Fernández-Velilla.
Durant la visita ens ha ensenyat l'estat dels treballs i ens ha explicat quines seran les properes actuacions. Els moviments de terres estan a punt d'acabar-se, i s'estan fent les feines d'ordenació del clavagueram. Aquesta ordenació servirà per diagnosticar i proposar o donar solucions als problemes d'algunes plantes baixes amb els baixants.
S'estan preparant també els fonaments dels murs que han d'aguantar els talussos inclinats i ja s'ha fet gran part de les preinstal·lacions per a l'enllumenat. El model de fanals que es col·locarà reduirà al mínim l'entrada de llum per les finestres de les plantes baixes, i a més quan es tanqui el parc es reduirà la intensitat lumínica.
Una altra de les actuacions consisteix en impermeabilitzar les voreres que estan en contacte amb les finques amb tela asfàltica. Amb això s'intentarà reduir la presència de les molestes humitats.

El termini previst d'acabament de les obres serà entre finals d'abril i principis de maig si no apareix cap imprevist rellevant.