PROPERES CONVOCATÒRIES

...

Tradueix/Traduce/Translate

Cerca en el bloc

dimecres, 27 d’octubre de 2010

El 2 de novembre, l'Ajuntament s'implica en la mediació

La convivència provoca molts conflictes entre veïns en una gran ciutat com Barcelona. Per desgràcia, en molts d'aquests problemes l'Ajuntament no té competències i fins ara l'únic que podíem fer era aconsellar arribar a acords i en últim cas arribar a la justícia.
L'Ajuntament de Barcelona és molt conscient de que els problemes de convivència afecten a la vida a la ciutat, provoquen una disminució de la qualitat de vida dels afectats i, per tant, en certa manera els fa seus. Per ajudar a resoldre els conflictes, s'ha signat un conveni entre Ajuntament, Conselleria de Justicia i el Col.legi d'Advocats per assessorar als veïns que tinguin un conflicte per explicar-li quin cami i serveis hi ha per solucionar-los.
A través d'aquest conveni, els tècnics de prevenció dels districtes adreçaran els veïns interessats a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Plaça Sant Miquel, la qual els donarà la informació necessària o els derivarà al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (CMDPC), depenent de la Generalitat.
La Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat va ampliar els supòsits de mediació familiar, va introduir la mediació civil per gestionar conflictes sorgits de la convivència ciutadana i social i altres conflictes de caràcter privat en els quals les parts hagin de mantenir relacions en el futur. La mediació pot resultar molt útil, per exemple, per resoldre els conflictes derivats de les relacions de veïnatge, associatives o col·legials i també en els processos de discapacitat psíquica o de malalties degeneratives que limiten la capacitat d'obrar o en les disputes familiars per les successions.
Creiem que aquest nou servei de l'Ajuntament servirà per donar sortida satisfactòria a molts petits conflictes que ens arriben cada dia als districtes i que poden ser molt importants pels veïns que els pateixen.