PROPERES CONVOCATÒRIES

...

Tradueix/Traduce/Translate

Cerca en el bloc

diumenge, 10 de juny de 2012

Continuem sense solucions

El Grup Municipal del PSC ha formulat una pregunta i un prec sobre el nostre barri al govern del Districte de Sant Andreu. La pregunta que li formulàvem era si l'Ajuntament considera estratègic el manteniment del Pla d'Ascensors i si el pensa mantenir, i el prec una reivindicació de l'escola Ferran i Clua, que demanava una solució al problema que generen al carrer Garcilaso els autocars que porten els infants a les activitats extraescolars i les excursions.
La resposta a la pregunta sobre el Pla d'Ascensors no podia ser més ambígua: nó contesten si creuen que el pla és important o no, i només esmenten que continuaran donant les llicències d'obres. En altres paraules, no es volen comprometre a seguir amb la subvenció que s'ha vingut donant des del 2008 i que va resultar en la instal·lació de 106 ascensors fins el mes de juny de 2011 a Congrés-Indians. Encara no hi ha convocatòria per al 2012 (ni se l'espera).
Pel que fa al Prec sobre Ferran i Clúa, la resposta ha estat molt més clara: NO. Ens diuen que el carrer Garcilaso no permet reservar un espai durant l'horari lectiu perquè els autocars aparquin mentre carreguen i descarreguen. I la pregunta que ens fem és: i perquè no la fan a Manigua, que si ho permetria?
En fi, cada problema dels ciutadans que presentem al Districte de Sant Andreu es troba amb una no-resposta, tenim la sensació de perdre el temps i no avançar amb aquest govern Municipal.