PROPERES CONVOCATÒRIES

...

Tradueix/Traduce/Translate

Cerca en el bloc

dilluns, 26 de gener de 2009

Felip II, les placetes del Congrés i el Pas de Sant Tarsici, entre les obres del "Pla Zapatero" pel 2009

Totes les obres que vam demanar des del Districte de Sant Andreu pel nostre barri han estat definitivament aprovades pel Govern Zapatero. Obres que pel seu cost s'haurien retardat encara un parell d'anys les haurem de fer abans del 31 de desembre del 2009, tal i com consta en les condicions dels ajuts del Fons Estatal d'Inversió Local. Les obres aprovades són les següents:
  1. Carrer Vèlia: Remodelació del carrer en el seu tram entre Riera d'Horta i Cardenal Tedeschini
  2. Matanzas/Biscaia/Passatge de Can Berdura: Reurbanització del conjunt dels tres carrers.
  3. FELIP II: Manteniment integral, amb voreres noves, millora de l'enllumenat i remodelació dels jardinets.
  4. Passatge de Sant Tarsici: Reurbanització i instal·lació d'escales automàtiques o un ascensor.
  5. Jardins de les placetes del Congrés: Arranjament i nou enjardinament de les placetes interiors del Congrés.

Cal destacar sobretot el manteniment integral de Felip II, que ha estat llargament reclamat pel barri i que suposa un cost econòmic elevadíssim. També el passatge de Sant Tarsici, que farem accessible a la gent gran per poder desplaçar-se entre Felip II i Alexandre Galí.

I tot això ho hem de sumar a la remodelació dels jardíns de Pistes Vèlia, l'arranjament de la Pista del Canòdrom i la reurbanització de Garcilaso.

Amb totes aquestes actuacions volem deixar molt clar el compromís del Districte de Sant Andreu amb el barri de Congrés-Indians i amb la nostra gent, que durant mot de temps ha estat esperant rebre aquest nivell d'inversió i millora de l'espai públic.