PROPERES CONVOCATÒRIES

...

Tradueix/Traduce/Translate

Cerca en el bloc

dimecres, 27 de maig del 2009

Els edificis de tipologia B ja no hauran de passar per una comissió

A la reunió explicativa que vam fer al local de l'Associació de Veïns, el cap de rehabilitació de Bagursa Jordi Amela va comentar que els edificis classificats en la categoria B del plà d'ascensors del Congrés, que són la majoria, haurien de passar un per un per una comissió que aprovaria els seus projectes quan demanessin la llicència d'obres.
Doncs bé, amb la voluntat de simplificar i abreujar el procés de concessió de les llicències, la comissió creada per urbanisme ha decidit aprovar genèricament la tipologia B amb els projectes que apareixen en el Pla d'Ascensors, que us podeu descarregar d'aquesta pàgina. D'aquesta manera, els serveis tècnics del Districte no hauran de demanar la conformitat a la comissió, sinó que només hauran de comprovar que el projecte s'ajusta al Pla en l'aspecte referent a dimensions externes de la caixa i l'escala. Seguiran havent de verificar el compliment de les altres normes tècniques aplicables als ascensors.