PROPERES CONVOCATÒRIES

...

Tradueix/Traduce/Translate

Cerca en el bloc

dijous, 7 de maig del 2009

Reunió de la Taula de Treball del Canòdrom

Ahir a la tarda vam reunir la Taula de Treball per fer el seguiment del projecte. En l'ordre del dia hi figuraven l'explicació del projecte cultural, les obres de remodelació de l'edifici de la grada i l'estat dels treballs d'arranjament de la zona verda del davant.
1. Projecte cultural del Canòdrom: L'edifici es convertirà en un centre similar al que hi havia al Centre d'Art Santa Mònica. Hi haurà una sala d'exposicions i es dedicarà a les expressions de l'art més avanguardista. Aquest centre serà un dels de referència a la ciutat, i col·laborarà amb el centre La Capella.
2. Obres de remodelació de l'edifici: Entre les coses a destacar hi figuren:
- La construcció d'un nou accés a la part davantera, amb una escala de 6m d'ample i ascensor
- Un espai en principi reservat a bar
- La conversió dels dos annexos laterals que no pertanyen a l'edifici original en dues terraces
- Tancament i acondicionament del recinte d'exposicions a la primera planta
- Obertura d'una vidriera que permeti veure la plaça des de Riera d'Horta
- Excavació del semisoterrani per a serveis
- S’han d’acabar abans del 2010.
3. Obres d’arranjament de la pista:
- Van amb retard pels problemes que han anat apareixent:
- Problemes econòmics de l’empresa constructora: El Districte va preferir rebaixar el ritme de construcció abans que provocar la fallida de l’empresa rescindint el contracte. Es va valorar que en un entorn de crisi era millor garantir els llocs de treball dels treballadors en un sector que passa per un moment molt difícil, a canvi d’allargar els terminis de l’obra.
- Aparició d’uralita, que ja està retirada i que va caldre esperar el permís de la Generalitat.
- Canvis del projecte de clavegueram.
- I, quan tots els problemes semblaven ja superats, les pluges van tornar a alentir els treballs.
- Les previsions són acabar Pistes Vèlia i la Pista del Canòdrom cap al mes d’agost.